بادی کامبت – مبارزات بدن body combat

فلسفه بادی کامبت باکیو کوشین درهم تنیده شده است اول جسم را آماده می کنیم تا روحی آرام داشته باشیم و هیچ گونه خشونت و بد اخلاقی در این سبک جایی ندارد و در نگاه اول شاید حرکات قدرتمندانه بادی کامبت خشن به نظر برسد اما تمامی تلاشش را می کند تا یک روحیه لطیف و بزرگ منش را در هنر پرورش دهد تا بتواند در ورزش و زندگی مدیریت بهتری داشته باشد . ما تمامی تکنیک های دست و پا و ضربات نزدیک بر بدن را در این استایل تلفیق کرده ایم تا فرد مبارز بتواند مبارزه پیروزمندی را تجربه کند و از لحاظ استقامتی نیز بالاترین استقامت را دارا باشد .