فول کامبت

فول کامبت = مبارزات کامل   full combat

در این استایل از دستکش – کلاه – کاپ – ساقبند – لسه هنرجویان استفاده کرده و در این استایل ضربه پا آزاد میباشد و ضربه دست در صورت آزاد میباشد

فول کامبت یک استایل مبارزه ای می باشد در این استایل مبارزات فنی و محدود برگزار می گردد و هنرجویان این رشته علی رغم توان بدنی بالا و تکنیک های کاربردی که فرا گرفته اند به صورت کاملا محدود وقتی  مبارزه  می کنند و ضربات پا به ران پا زده نمی شود و ممنوع است ضربه مشت با چرخش از سمت پشت ممنوع است . ضربه زانو ممنوع است . اما در استایل لو کامبت که زیر مجموعه فول کامبت در این استایل در مولتی کامبت قرار می گیرد ضربات ممنوعه در فول کامبت ممنوع است .