کلیپ های مولتی کامبت

alt

برای دانلود سری اول تمرینات مولتی کامبت  » کلیک کنید

حجم فایل: MB 9.67

 

alt

برای دانلود سری دوم تمرینات مولتی کامبت » کلیک کنید

حجم فایل: MB 18.6

 

alt

 

برای دانلود سری دوم تمرینات مولتی کامبت » کلیک کنید

حجم فایل: MB 25.7

 

برای دانلود پخش مولتی کامبت از شبکه جام جم قسمت اول » کلیک کنید

حجم فایل: MB 5.84

 

 

برای دانلود پخش مولتی کامبت از شبکه جام جم قسمت دوم » کلیک کنید 

حجم فایل: MB 6.97

 

 

برای دانلود پخش مولتی کامبت از شبکه جام جم قسمت سوم » کلیک کنید 

حجم فایل: MB 4.21

 

 

برای دانلود پخش مولتی کامبت از شبکه جام جم قسمت اول » کلیک کنید 

حجم فایل: MB 4.47

 

 

برای دانلود افتتاح مولتی کامبت (هیئت مبارزات چندمنظوره) شبکه 3 » کلیک کنید

حجم فایل: MB 6.46

 

 

برای دانلود مسابقات مولتی کامبت قهرمانی کشور در رده نونهالان سال 1393 » کلیک کنید

حجم فایل: MB 1.23