اخبار

حضور منصور ولدخانی در کمیته اقتصادی مولتی کامبت

حضور منصور ولدخانی در کمیته اقتصادی مولتی کامبت

ادامه مطلب...

استاژ فنی مبارزات چند منظوره استفاده از تکنیکهای خلع سلاح

alt

سبک رزمی مولتی کامبت فدراسیون ورزشهای رزمی با همکاری تربیت بدنی بنیاد پیشگیری، موسسه ورزشکاران گمنام و... در نظر دارد استاژ فنی مبارزات چند منظوره استفاده از تکنیک های خلع سلاح را با ارائه مدرک معتبر برگزار نماید.

ادامه مطلب...

انتصاب استاد البرز در مولتی کامبت

حضور سیامک البرز در مولتی کامبت

ادامه مطلب...

جلال قیساری در گروه مولتی کامبت

جلال قیساری در گروه مولتی کامبت

ادامه مطلب...


شما در این صفحه قرار دارید: