مازندران

  • بابل: خیابان طالقانی، پاسداران، باشگاه فرهنگی ورزشی یعقوبی، استاد حمیرا رجب زاده
  • بابل: باشگاه هلال احمر شیر و خورشید، خانم زینب یحیی نتاج
  • بابل: بابل کنار، باشگاه فرهنگی ورزشی بابل کنار، حسن تقی زاده
  • بابل: جاده قائمشهر، کتی غربی، آکادمی هنرهای رزمی مولتی کامبت استاد اکبر باباجانی
  • بابل: جاده شهید صالحی، روستای درزیکلا، آهنگر کلا، استاد محمد علی حسن نیاء
  • بابل: جاده شهید صالحی، بخش گتاب، آهنگر کلا، استاد عباسعلی عباسزاده
  • چالوس: باشگاه ملی پوشان، استاد فرج اسلوب
  • نوشهر: خیابان هلفدان، باشگاه آریان، استاد حسن حیدری
  • امیر کلا: اداره تربیت بدنی امیرکلا، سعید باقر لقب
  • آمل: خیابان امام رضا، روبروی کوچه عظیمی، باشگاه عظیمی استاد مهدی گلزاده

شما در این صفحه قرار دارید: