كودك قهرمان

253

امیر حسین راستینه درچهاردهم فروردین سال 1381 به دنیا آمد، از همان سالهای اول مشتاق به یادگیری هنرهای رزمی بود.از 2سالگی شروع به فعالیت با پدر نمود هر شب کارش بازی از نوع هنرهای رزمی و آمادگی جسمانی بود، از سال 1385 در مجموعه شهید چمران (بولینگ عبدو) شروع به فعالیت نمود هر روز بعد از اتمام مدرسه در مجموعه چمران حاضر  شده و شروع به یادگیری  می نمود.مادرش میگوید:آموزش رزمی در خواندن دروس کمک زیادی به من  می کرد ...

 

 

ذهن باز و پر نشاط او به افزایش یادگیری درسهای کلاسش کمک می نمود . او توانست در سال 1386 کمربند مشکی خود را گرفته و در سال 1387 به مقام قهرمانی کیک بوکسینگ استان تهران در رده سنی خود برسد. سال 1388 سال شکوفایی او بود، ایشان در مسابقات قهرمانی استان تهران جام ویژه مدرسه دولت به مقام اول رسید و بعد از آن در مسابقات قهرمانی کشور تحت نظارت فدراسیون کاراته به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. در همان سال و اسفند ماه 1388 در مسابقات بزرگ قهرمان قهرمانان در رده سنی نونهالان به مقام قهرمانی رسید و سال 1388  را با موفقیت به پایان رساند. 

می توان از این قهرمان نونهال به عنوان یکی از آینده سازان نام برد. کارنامه موفق ایشان در ورزش و تحصیل ثابت کرد میتوان در کنار درس به ورزش نیز پرداخت و این افکار قدیمی را که در طول سال تحصیلی فقط و فقط باید درس خواند را به شدت کنار زد و نشان داد عقل سالم در بدن سالم است.  

 

1b 2b 3b 4b 5b 0b

 


شما در این صفحه قرار دارید: