دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

تعداد آرا:
88

اولین رای:
جمعه ، 11 فروردين 1391

آخرین رای:
پنجشنبه ، 28 اسفند 1399

دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
55 62.5%
وجود ترکیبی از بهترین تکنیک های رزمی
17 19.3%
نداشتن کاتا
5 5.7%
کاربردی بودن تکنیک ها
4 4.5%
تنوع در استایل ها
3 3.4%
ایرانی بودن سبک
2 2.3%
علمی بودن سبک
2 2.3%

شما در این صفحه قرار دارید: