دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

تعداد آرا:
86

اولین رای:
جمعه ، 11 فروردين 1391

آخرین رای:
چهارشنبه ، 3 بهمن 1397

دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
54 62.8%
وجود ترکیبی از بهترین تکنیک های رزمی
16 18.6%
نداشتن کاتا
5 5.8%
کاربردی بودن تکنیک ها
4 4.7%
تنوع در استایل ها
3 3.5%
ایرانی بودن سبک
2 2.3%
علمی بودن سبک
2 2.3%

شما در این صفحه قرار دارید: