دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

تعداد آرا:
85

اولین رای:
جمعه ، 11 فروردين 1391

آخرین رای:
شنبه ، 30 دی 1396

دلیل برتری سبک مولتی کامبت را چه میدانید ؟

Hits Percent Graph
همه موارد
53 62.4%
وجود ترکیبی از بهترین تکنیک های رزمی
16 18.8%
نداشتن کاتا
5 5.9%
کاربردی بودن تکنیک ها
4 4.7%
تنوع در استایل ها
3 3.5%
ایرانی بودن سبک
2 2.4%
علمی بودن سبک
2 2.4%

شما در این صفحه قرار دارید: