AERO COMBAT ايرو كامبت

 

بدین وسیله خانم روفینا قدیرنیا بعنوان مسئول استایل ایرو کامبت در امور بانوان معرفی می گردد.

 

استايل ايروكامبت (AERO COMBAT) : در اين استایل كليه ضربات همراه با موزيك و به صورت نمايشی اجرا مي گردد .


شما در این صفحه قرار دارید: