مولتی کامبت  = مبارزات چند منظوره – multi combat

ترکیبی از بهترین تکنیک های هنرهای رزمی و اصول علمی حفاظت شخصی می باشد در این ورزش چند منظوره ، (مبارزات فکورانه) را هدف قرار داده و معتقد است با مبارزات هوشمندانه و تمرینات اصولی در تمامی رده های سنی و جنسی می توان بر حریف پیروز شد . برتری مولتی کامبت بر هنر های رزمی دیگر تاکید بر استفاده از فکر در مبارزات است تاکید بر ساخت اندامی سالم و چابک دارد تاکید بر مبارزات چند منظوره دارد . با این ورزش هنرجو دیگر نیازی به تمرینات دیگر برای بالا بردن سطح آمادگی جسمانی و سلامتی کامل بدن و یادگیری فنون رزمی ندارد .