سازمان بین المللی IBA فصلی نو در بادیگاردی

آموزش و پرورش بادیگارد یا حافظ شخصی یکی از مسائلی است که سالها در کشورمان به طور اختصاصی به آن پرداخته شده اما این بار با تلاشهای مصطفی راستینه همگام با اخذ نمایندگی سازمان بین المللی محفظان شخصی IBAفصلی نو در این باب گشوده شد.

این امر برای اولین بار اولین بار در ایران به تحقق پیوسته و با این رون بادیگارد در ایران جایگاه واقعی خود را پیا خواهد کرد. بادی کارد در معنای لغوی به محافظت بدنی اطلاق می شود ودر کشور ما مولتی کامبت به لحاظ نزدیکی نوع فعالیت آن که در مجموع سیستمی دفاع شخصی و به عنوان حرفه ای ترین نوع دفاع شخصی در دنیا از آن یاد می شود راستینه توانسته با اخذ مجوز از سازمان بین المللی بادیگارد IBAاین سیستم را تحت پوشش قرار دهد با این اوصاف به سراغ استاد مصطفی راستینه رییس انجمن مولتی کامبت و نماینده سازمان بین المللی IBAدر ایران رفتیم تا ضمن گفت وگویی کوتاه از نحوه عملکرد این مجموعه آگاه شویم.

–       لطفا کمی در خصوص تاریخچه بادیگارد (IBA)بفرمایید؟

یکی از معتبرترین سازمان بادیگارد در سطح جهن سازمان IBAمی باشد که با حدود نیم قرن سابقه درخشان در امر حفاظت شخصی فعالیت دارد این سازمان در سال 1957تاسیس ودر حال حاضر به ریاست بارون جیمز شورت انگلیسی با هدف حفاظت از اشخصاص و شخصیت های حقیقی و حقوقی تاسیس گردیده این سازمان بر اساس آموزش نحوه دفاع از خود و دیگران در مقابل خطرات اقدام به پرورش نیروهای متخصص در این زمینه می نماید.

-آیادر کشور ما چنین سازمانی وجود دارد؟

در کشور ما فقط سیستم حفاظت شخصیت ها مخصوص اشخاص درجه 1 لشگری وکشوری وجود دارد که این افراد نیز تحت تعلیم اساتید درجه یک سیستم های دفاع شخصی و سلاح دوره های خود را تکمیل کرده و پس از تایید به عضویت این یگانها در می ایند.

-در خصوص مدیران شرکتهای خصوصی و عوام چه حالتی دارد؟

استخدام بادیگارد تحت هر شرایط ی خلاف قانون بوده و هیچ کسی حق استخدام این نیروها را در راستای استفاده شخصی ندارد.که مدیریت مرکز انتظام در مصاحبه های مختلف بارها بر این امر تاکید داشته اند.

-نحوه فعالیت شما در استانها چگونه است؟

در نظر داریم تا با آموزش نیروهای متخصص در این امور برای استانها و شهرستانهای مختلف تاسیس نمایندگی در سراسر ایران به طور جدی فعالیت داشته باشیم و ازاستانها وشهرستانهای فاقد نماینده عضو و نماینده فعال پس پس از طی مراحل آموزشی پذیرفته می شود تا در راستای گسترشIBAدر سطح کشور به سرعت دلخواه برسیم.

-با توجه به مطالب بالا و ضعیت سازمان ها ،کلاس،کانون و… بادیگاردی که تبلیغ می کنندچگونه خواهد بود؟

– خوشبختانه در ایران سطح فرهنگی و شعور اجتماعی در حد و اندازه خوبی است و قطعا قبل از حضور در هر دوره ای در خصوص نمایندگی جهانی و داخلی آن استعلام لازم جهت کسب اطلاعات صورت خواهد گرفت و علاقمندان متوجه حقایق خواهند شد.

-سخن آخر؟

استفاده از افراد بعنوان بادیگارد در کشور ما ممنوع می باشد و به تمام عزیزان توصیه دارم حتما دقت کنند تا با وعده های استخدام و غیره فریب نخورند چرا که این وعده تو خالی و غیر قانونی می باشد.

26 آبان 1386 – رزم آور

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *