درباره ما

این هنر رزمی توسط استاد مصطفی راستینه در سال 1382 به ثبت رسید. وی با احساس تکلیف نسبت به جوانان و خانواده ها و با توجه به نیاز آنها به امنیت روحی و روانی سبکی را پایه گذاری نمود که تا کنون مشابه آن در هیچ کشوری دیده نشده بود.

استایل ها

فیتنس

فیت کامبت - fit combat

استایل فیت کامبت ترکیبی از حرکات رزمی فیتنس می باشد این استایل یکی از بهترین روش های تمرین برای افراد سالم در حال وزن کم کردن و ساخت عضلات مفید است

فول-کامبت

فول کامبت - full combat

فول کامبت یک استایل مبارزه ای می باشد در این استایل مبارزات فنی و محدود برگزار می گردد و هنرجویان این رشته علی رغم توان بدنی بالا و تکنیک های کاربردی که فرا گرفته اند

Read More
بادی-کامبت

بادی کامبت – body combat

فلسفه بادی کامبت باکیو کوشین درهم تنیده شده است اول جسم را آماده می کنیم تا روحی آرام داشته باشیم.

Read More
مولتی-کامبت

مولتی کامبت – multi combat

ترکیبی از بهترین تکنیک های هنرهای رزمی و اصول علمی حفاظت شخصی می باشد در این ورزش چند منظوره ، (مبارزات فکورانه) را هدف قرار داده

Read More
گراپلینک-

گراپلینگ کامبت - Grappling Combat

در این استایل بهترین مبارزات  در خاک  و انواع تکنیک های برتری و تسلیم کردن مهاجمین آموزش داده می شود

Read More
demo-attachment-38-012-weightlifting

کلاسیک کامبت – Classic Combat

در این استایل برای نیروهای ویژه و صلح کشور ها تکنیک های کاربردی استفاده شده است این تکنیک ها بنابر شرایط نیرو و شرح فعالیت های صورت گرفته تکنیک ها تغییر می کند

Read More

آخرین اخبار