میهمانی سفیر هند

میهمانی سفیر هند و اعضای انجمن دولتی ایران و هند به روایت تصویر 

منزل سفیر هند 1390

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *