درباره ما

این هنر رزمی توسط استاد مصطفی راستینه در سال 1382 به ثبت رسید. وی با احساس تکلیف نسبت به جوانان و خانواده ها و با توجه به نیاز آنها به امنیت روحی و روانی سبکی را پایه گذاری نمود که تا کنون مشابه آن در هیچ کشوری دیده نشده بود.

استایل ها

فیتنس

فیت کامبت - fit combat

استایل فیت کامبت ترکیبی از حرکات رزمی فیتنس می باشد این استایل یکی از بهترین روش های تمرین برای افراد سالم در حال وزن کم کردن و ساخت عضلات مفید است

فول-کامبت

فول کامبت - full combat

فول کامبت یک استایل مبارزه ای می باشد در این استایل مبارزات فنی و محدود برگزار می گردد و هنرجویان این رشته علی رغم توان بدنی بالا و تکنیک های کاربردی که فرا گرفته اند

Read More
بادی-کامبت

بادی کامبت – body combat

فلسفه بادی کامبت باکیو کوشین درهم تنیده شده است اول جسم را آماده می کنیم تا روحی آرام داشته باشیم.

Read More
مولتی-کامبت

مولتی کامبت – multi combat

ترکیبی از بهترین تکنیک های هنرهای رزمی و اصول علمی حفاظت شخصی می باشد در این ورزش چند منظوره ، (مبارزات فکورانه) را هدف قرار داده

Read More
گراپلینک-

گراپلینگ کامبت - Grappling Combat

در این استایل بهترین مبارزات  در خاک  و انواع تکنیک های برتری و تسلیم کردن مهاجمین آموزش داده می شود

Read More
demo-attachment-38-012-weightlifting

کلاسیک کامبت – Classic Combat

در این استایل برای نیروهای ویژه و صلح کشور ها تکنیک های کاربردی استفاده شده است این تکنیک ها بنابر شرایط نیرو و شرح فعالیت های صورت گرفته تکنیک ها تغییر می کند

Read More

آخرین اخبار

برگزاری دوره تخصصی آناتومی

به گزارش روابط عمومی سبک مولتی کامبت دوره تشریح آناتومی بدن باحضور ورزشکاران و مربیان متقاضی تحت نظر هیئت ورزش های رزمی استان تهران در

Read More »