multi-logo

نمایش قدرت مولتی کاران بر فراز برج میلاد

قهرمانان مولتی در شبی به یاد ماندنی، برج میلاد تهران را محل قدرت نمایی خود کردند.

به گزارش روابط عمومی سبک حضور مردم در این مراسم و نمایش تکنیک های برتر سبک مولتی کامبت، شور و هیجان مردم را در پی داشت. استقبال بی نظیر مردم از این نمایش و این ورزش نشان از توجه مردم به هنرهای رزمی بود.

امید است با اشاعه این ورزش بتوان در جامعه سلامت و امنیت را گسترش داد.

 

تصاویر :