نمایش قدرت مولتی کاران بر فراز برج میلاد

قهرمانان مولتی در شبی به یاد ماندنی، برج میلاد تهران را محل قدرت نمایی خود کردند.

به گزارش روابط عمومی سبک حضور مردم در این مراسم و نمایش تکنیک های برتر سبک مولتی کامبت، شور و هیجان مردم را در پی داشت. استقبال بی نظیر مردم از این نمایش و این ورزش نشان از توجه مردم به هنرهای رزمی بود.

امید است با اشاعه این ورزش بتوان در جامعه سلامت و امنیت را گسترش داد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *