گزارشی مختصر از مسابقات قهرمانی کشور در جام اتحاد

گزارشی مختصر از مسابقات قهرمانی کشور در جام اتحاد

مسابقات قهرمانی کشور جام اتحاد انتخابی تیم به مسابقات بین المللی 19 اسفند ماه در فرهنگسرای رازی برگزارشد در این دوره از مسابقات 7 استان شرکت نمودند و در استایلهای بادی، فول و هنرهای فردی و رزمی به رقابت پرداختند .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *