multi-logo

اولین دوره مربی گری 11 تکنیک دفاع شخصی و آزمون دان 1 الی 3

alt

کلاس آموزش و آزمون 11 تکنیک دفاع شخصی برای اولین بار در ایران برگزار گردید…

اولین دوره کلاس مربیگری، کلاس آزمون دان 1 الی 3 (تئوری و عملی) با مدرک فدراسیون و کلاس آموزش و ارائه مدرک 11 تکنیک دفاع شخصی مصوب سپاه در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت ماه 92، توسط سبک مولتی کامبت با همکاری فدراسیون ورزشهای رزمی و هیئت ورزشهای رزمی برگزار گردید.


alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt