مربیگری آمادگی جسمانی

مولتی کامبت با همکاری تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات و ارگان های مرتبط برگزار می کند…

اولین دوره مربیگری آمادگی جسمانی

مدارک مورد نیاز:

1- کپی شناسنامه

2- کارت ملی

3- آخری مدرک تحصیلی

4 -2 قطعه عکس

تاریخ شروع: بلافاصله بعد از به حد نصاب رسیدن هنرجویان


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *