multi-logo

کارگاه آموزشی تغذیه سالم و مزاج شناسی

معاونت آموزش کمیته پیشگیری در نظر دارد در راستای ترویج فرهنگ صحیح تغذیه و پیشگیری از بیماری های مرتبط، یک دوره کارگاه آموزشی با همکاری بسیج کارکنان دانشگاه تهران ،سبک مولتی کامبت ،موسسه ورزشکاران ،و سرای محله قلهک (شهرداری منطقه 3) برای عموم برگزار نماید. در این کارگاه یک روزه تأثیر تغذیه بر روی انواع مزاج ها و همچنین تغذیه سالم در سبک زندگی ایرانی و اسلامی آموزش داده می شود. در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان مدرک معتبر ارائه می گردد.

زمان : 29 خرداد 1393 

مکان: خیابان دولت – سه راه نشاط – سرای محله قلهک

تلفن تماس: 22635341 و 22635342 (داخلی 11)

هزینه دوره : 50000 تومان