تجلیل از قهرمانان کشوری مولتی کامبت

چهارشنبه، 2مرداد ماه 92، جشن بزرگ قهرمانان….

به مناسبت قهرمانی تیم نونهالان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 92، جشن بزرگی به همت سبک مولتی کامبت و رای محله قلهک و شهرداری منطقه 3، در محل سرای محله قلهک برگزار می گردد.

در این مراسم از قهرمانانی که مدت 2سال  در مسابقات مختلف شرکت نموده و احکام مختلف کسب نموده اند، تجلیل به عمل خواهد آمد.

زمان شروع مراسم ساعت 21 می باشد

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *