multi-logo

برگزاری کارگاه های آموزشی در بهار92

سبک مولتی کامبت در نظر دارد در بهار 92 با همکاری سازمان های مختلف دولتی و خصوصی کارگاه های آموزشی مختلفی را برگزار نماید…..

به گزارش کمیته روابط عمومی سبک مولتی کامبت در راستای اجرای تقویم ورزشی 1392 و ارتقاء سطح علمی مربیان و ورزشکاران، این سبک در نظر دارد در بهار1392 کارگاه های آموزش ذیل را در 2 بخش آقایان و بانوان با همکاری تربیت بدنی بسیج ادارات، فدراسیون همگانی، آکادمی ملی المپیک و کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار نماید.

1-     کارگاه آموزش ماساژ در ورزش

2-     کارگاه آموزش آمادگی جسمانی

3-     کارگاه آموزش حرکات اصلاحی

4-     کارگاه آموزشایروکامبت(تلفیقی از اییروبیک و ورزش های رزمی)

5-     کارگاه آموزش اسپینینگ

6-     کارگاه آموزش پیلاتس

7-     کارگاه آموزش تغذیه در ورزش

8-     کارگاه آموزش حفاظت شخصی (حرکات پر خطر)

9-     کارگاه آموزش دوپینگ

10- کارگاه آموزش فناوری اطلاعات