multi-logo

جلسه هماهنگی نمایندگان هیات مبارزات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری ایپنا (سایت خبرگزاری ورزش ایران)، جلسه هماهنگی نمایندگان هیات مبارزات چند منظوره تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات با حضور نمایندگان ۱۵ وزارت خانه در مرکز آموزش این هیات برگزار گردید…

در این جلسه که با حضور نمایندگان ۱۵ وزارتخانه به میزبانی هیات مبارزات چند منظوره برگزار شد. لزوم اشاعه فرهنگ ورزش در ادارات کشور در راستای افزایش ضریب سلامت کارمندان و لزوم یادگیری تکنیکهای دفاع شخصی مورد نیازهرشخص دراجتماع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه با نظر رئیس تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات و حمایت فرمانده محترم سازمان جناب سرهنگ تقوی و با مدیریت رئیس این هیات، مصطفی راستینه برگزار گردید.
یکی از حرکت های بی نظیر و در خور تحسین تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات تشویق و ترغیب کارمندان به ورزش می باشد، شناسایی ورزش اثرگذار و مورد علاقه کارمندان محترم از مهمترین اهداف تربیت بدنی سازمان بوده که با حضور سبک مولتی کامبت فدراسیون و تایید روسای تربیت بدنی ادارات در قالب هیات مبارزات چند منظوره گام مهمی در این امر برداشته شده است.

»»»» لینک خبر از ایپنا