multi-logo

برگزاری دوره داوری فدراسیونی

اولین دوره ی داوری فدراسیونی برگزار شد….

اولین دوره ی داوری فدراسیونی در سبک مولتی کامبت به نحوه مطلوب برگزار گردید . در این دوره که با حضور 100 نفر از رزمی کاران سبک مولتی کامبت به میزبانی استان اصفهان به نحوی کاملاً مطلوب و زیبا برگزار گردید.

ارائه اهداف و برنامه های داوری در رده های مختلف توسط مسئول کمیته داوران آقای قربانی ، پخش فیلم ضربات و تکنیک ها و پخش جزوه های داوری به صورت کاملاً زیبا آماده شده بود از نکات این دوره داوری بود. حضور رییس هیات ورزش های رزمی استان اصفهان دلگرمی خاصی برای مسئولین برگزاری بود. جا دارد از زحمات نماینده پرتلاش اصفهان، استاد محمدی که میزبانی این دوره را به عهده داشتند تقدیر و تشکر نماییم.