multi-logo

اهدای تقدیرنامه کارآفرینی به دکتر میرزایی

اهدای تقدیرنامه کار آفرینی با حضور رئیس محترم سبک مولتی کامبت، به دکتر میرزایی… از سوی کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی سبک مولتی کامبت و هیات ورزش های رزمی به پاس زحمات شبانه روزی آقای دکتر میرزایی رئیس محترم تربیت بدنی بسیج دانشگاه تهران، تقدیرنامه ای به ایشان اهدا گردید. به گفته مسئول آموزش […]