دوره مربیگری آمادگی جسمانی

سبک مولتی کامبت با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار می کند…

سبک مولتی کامبت با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای ارتقاء سطح مربیان خود در سراسر کشور اقدام به برگزاری دوره آموزش مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 در بهار سال 93 خواهد نمود.

تمامی مربیان و ورزشکاران هنرهای رزمی می توانند با شرکت در این دوره موفق به کسب مدرک رسمی مربیگری درجه 3 رشته آمادگی جسمانی گردند.

واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.

تمامی مربیان و ورزشکاران هنرهای رزمی می توانند با شرکت در این دوره موفق به کسب مدرک رسمی مربیگری درجه 3 رشته آمادگی جسمانی گردند.

واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *