multi-logo

کار با دستگاه و آناتومی

  • تاریخ برگزاری: 19 و 20 دی 92 
  • ثبت نام: خیابان شریعتی، خیابان دولت، قبل از سه راه نشاط، پلاک 404
  • هزینه کارگاه: 120000 تومان
  • حداکثر ظرفیت ثبت نامی: 20 نفر

مولتی کامبت فدراسیون ورزش های رزمی با همکاری کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و سازمان های مرتبط برگزار می کند…

  • تاریخ برگزاری: 19 و 20 دی 92 
  • ثبت نام: خیابان شریعتی، خیابان دولت، قبل از سه راه نشاط، پلاک 404
  • هزینه کارگاه: 120000 تومان
  • حداکثر ظرفیت ثبت نامی: 20 نفر