آموزش گام به گام مولتی کامبت

سبک مولتی کامبت با همکاری فدراسیون ورزشهای رزمی به میزبانی استان مازندران برگزار می کند…

استاژ بزرگ مولتی کامبت:

آموزش گام به گام  مولتی کامبت

  • مکان: مازندران، شهر بابل
  • زمان: 25 بهمن 92
  • تلفن: 2283752 و 2283677 -0111

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *