هنرهای رزمی مولتی کامبت در استان مازندران

راه اندازی و افتتاحیه اولین آکادمی هنرهای رزمی مولتی کامبت…

راه اندازی و افتتاحیه اولین آکادمی هنرهای رزمی مولتی کامبت در استان مازندران با مدیریت نماینده سبک، استاد باباجانی.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *