تور گردشی تفریحی آبعلی

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مولتی کامبت باهمکاری سازمان های مرتبط برگزار می کند…

زمان: 4 بهمن 92

مکان ثبت نام: خانه ورزش سرای محله قلهک

تلفن هماهنگی: 22247826

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *