multi-logo

تمرین اعضای دفاع شخصی بانوان در آکادمی مرکزی

به گفته نایب رئیس بانوان سبک خانم استاد حسنی: تیم دفاع شخصی مولتی کامبت منطقه 12 با مربیگری استاد کلاهدوز در روز پنجشنبه مورخه 93/9/20 در تمرین مشترک سبک جهت هماهنگی تکنیک های ارائه شده شرکت نمود.

اعضای تیم مولتی ضمن هماهنگی 11 تکنیک، آموزش های لازم جهت یادگیری مقدماتی سبک مولتی کامبت را فراگرفتند.

نایب رئیس بانوان سبک، استاد حسنی ضمن تقدیر و تشکر از ازحمات استاد کلاهدوز اظهار امیدواری کردند که این کلاسهای هماهنگی تکنیک ها هر 15 روز یک بار برگزار گردد.

در پایان هنرجویان و اساتید با حضور در دفتر مرکزی سبک، رئیس محترم سبک را ملاقات کرده و با وی به گفتگو نشستند.

لازم به ذکر است خانم استاد کلاهدوز از مربیان برجسته و به نام در هنرهای رزمی می باشد که به عنوان نماینده سبک مولتی کامبت در منطقه 12 منصوب گردیده اند. ایشان با تسلط و تکنیک های دفاع شخصی و مبارزات آزاد توانسته است نظر بانوان را جلب کرده و سبک مولتی کامبت را به نحو احسن گسترش دهد.

 

تصاویر :