multi-logo

حضور در تربیت بدنی جنوب شرق

در این جلسه دکتر اصغرزاده ضمن تشکر و تقدیر از مربیان سبک مولتی کامبت استاد کلاهدوز و استاد حسنی به نکات مهمی از جمله توجه به کوکان و جوانان در حوزه ریاستشان اشاره نمودند و مقرر گردید در این راستا کلاس های دفاع شخصی بانوان در سبک مولتی کامبت در این حوزه با مدیریت استاد کلاهدوز استارت بخورد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 730219756_57308.jpg است

رئیس سبک مولتی کامبت با تشکر از آقای دکتر اصغرپور بابت زحمات شبانه روزی در حوزه ورزش، پیشنهاد همایش پیشگیری از حرکات پرخطر را به ایشان دادند و همچنین اظهار امیدواری کردند که با توجه به نیاز جامعه علی الخصوص حوزه جنوب شرق و مدیریت عالی شخص ایشان بتوانیم قدمی هرچند کوچک در راستای اهداف مقام معظم رهبری و پیشگیری از آسیب هایاجتماعی برداریم.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 730410301_46324.jpg است

در پایان استاد کلاهدوز و استاد حسنی اعلام نمودند که با تمام توان در خدمت تربیت بدنی، آموزش و خدمات ورزشی به حوزه جنوب شرق می باشند.

Footer Player Settings


ریاست محترم سبک مولتی کامبت به همراه نایب رئیس سبک بانوان استاد حسنی و نماینده استان تهران استاد کلاهدوز، طی دیدار با ریاست محترم تربیت بدنی جنوب شرق دکتر اصغرزاده ضمن تبریک سال نو به بحث و گفتگو پیرامون فرهنگ ورزش و سلامت در بین جوانان در حوزه ریاست خود پرداختند.

در این جلسه دکتر اصغرزاده ضمن تشکر و تقدیر از مربیان سبک مولتی کامبت استاد کلاهدوز و استاد حسنی به نکات مهمی از جمله توجه به کوکان و جوانان در حوزه ریاستشان اشاره نمودند و مقرر گردید در این راستا کلاس های دفاع شخصی بانوان در سبک مولتی کامبت در این حوزه با مدیریت استاد کلاهدوز استارت بخورد.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 730219756_57308.jpg است

رئیس سبک مولتی کامبت با تشکر از آقای دکتر اصغرپور بابت زحمات شبانه روزی در حوزه ورزش، پیشنهاد همایش پیشگیری از حرکات پرخطر را به ایشان دادند و همچنین اظهار امیدواری کردند که با توجه به نیاز جامعه علی الخصوص حوزه جنوب شرق و مدیریت عالی شخص ایشان بتوانیم قدمی هرچند کوچک در راستای اهداف مقام معظم رهبری و پیشگیری از آسیب هایاجتماعی برداریم.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 730410301_46324.jpg است

در پایان استاد کلاهدوز و استاد حسنی اعلام نمودند که با تمام توان در خدمت تربیت بدنی، آموزش و خدمات ورزشی به حوزه جنوب شرق می باشند.

Footer Player Settings