جلسه نایب رئیس بانوان با رئیس سبک

در اولین جلسه بانوان سال 94 مولتی کامبت که با حضور رئیس محترم سبک برگزار گردید، برنامه یک ساله بانوان در استایل های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سبک در پایان این جلسه اظهار امیدواری کرد که امسال بتوانیم رشد قابل توجهی در ورزش بانوان داشته باشیم.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *