multi-logo

جلسه نایب رئیس بانوان با رئیس سبک

در اولین جلسه بانوان سال 94 مولتی کامبت که با حضور رئیس محترم سبک برگزار گردید، برنامه یک ساله بانوان در استایل های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سبک در پایان این جلسه اظهار امیدواری کرد که امسال بتوانیم رشد قابل توجهی در ورزش بانوان داشته باشیم.