multi-logo

اولین جلسه شورای فنی مولتی کامبت در سال 94

اولین جلسه شورای فنی مولتی کامبت در سال 94 با حضور استان های تهران، البرز، اصفهان، چهارمحال بختیاری و مازندران در دفتر مرکزی سبک برگزار شد.

در این جلسه ضمن تصویب برنامه 6 ماهه سبک، هر یک از استان ها گزارش فعالیت خود را به رئیس سبک ارائه دادند. استاد حسنی، نایب رئیس بانوان سبک، ضمن تشکر از زحمات نمایندگان تأکید نمودند که نمایندگان بانوان هر استان باید معرفی شوند و در راستای اهداف سبک که کمک به ورزش شهروندی و حمایت از بانوان در زمینه های سلامت و پیشگیری از حرکات پرخطر می باشد، حرکت نمایند.

در پایان رئیس سبک مولتی کامبت ضمن اعلام آغاز حرکت به سمت مولتی کامبت به عنوان ورزش شهروندی، از کلیه نمایندگان خواستند تا اطلاع رسانی کامل پیرامون اهداف سبک، کمک به خانواده ها و حضور در کلیه اقدامات اجتماعی در راستای کار نمایندگان سبک قرار بگیرد و هدف اصلی سبک، پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد.

 

تصاویر :