multi-logo

استاژ فنی مولتی کامبت در استان البرز

اولین استاژ فنی سبک مولتی کامبت به میزبانی استان البرز در باشگاه شفق این استان و با حضور استاد راستینه رئیس سبک مولتی کامبت برگزار شد.
این استاژ با حضور 80نفر از فعالان سبک مولتی کامبت و اعضای باشگاه شفق صورت گرفت.
استاد راستینه ضمن مرور تکنیک های هنرجوهای سبک در باشگاه شفق، شروع دوباره سبک مولتی کامبت در کشور را به صورت گسترده اعلام کرد. در این استاژ جناب بهشت آئین عضو هیات رئیسه سبک، استاد عباسی مسئول کمیته فنی، استاد قیساری مسئول استایل کلاسیک کامبت، استاد ترابی مسئول استایل IDMC ، استاد اناری، استاد جباری و دیگر عزیزان این استان بزرگ برگزار گردید.