multi-logo

بازگشت مولتی کامبت اینبار با قدرت بیشتر

ولین جلسه هیات رئیسه سبک مولتی کامبت به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی سبز ولنجک برگزار گردید.

در این جلسه ضمن معرفی کمیته ها و استایل های سبک، برنامه های سال 96 از جمله لزوم برگزاری فستیوال دفاع شخصی انتخاباتی تیم منتخب مولتی در مسابقات جهانی، به روز کردن نمایندگان استان ها طبق شرایط جدید، رصد کردن فعالیت مربیان در کشور، وضع قوانین جدید و … در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه ورزش مولتی کامبت به عنوان ورزش شهروندی در دو عرصه همگانی و قهرمانی در بین اقشار جامعه معرفی شده و نقش مهمی را در تندرستی و کاهش  آسیب های اجتماعی ایفا میکند.

این جلسات هر 15 روز یکبار برگزار خواهد گردید تا این سبک هر چه سریعتر به شرایط آرمانی رسیده و به عنوان ورزش همگانی در بین کلیه اقشار جامعه معرفی گردد.