حضور دکتر معتمدنیا و دکتر دور در آکادمی هنرهای رزمی

حضور دکتر معتمدنیا و دکتر دور در آکادمی هنرهای رزمی مولتی کامبت و سرای محله قلهک به روایت تصویر:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *