دومین دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از حرکات پرخطر

روش های ثبت نام:

     1- تماس با دفتر مرکزی

     2- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام

     3- ارسال مدارک به ایمیل سبک

• هزینه دوره: 200000 تومان.

• مدت زمان دوره: 48 ساعت


 دومین دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از حرکات پرخطر با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بالابردن سطح علمی ورزشکاران عزیز در کشور برگزار می گردد…

روش های ثبت نام:

     1- تماس با دفتر مرکزی

     2- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام

     3- ارسال مدارک به ایمیل سبک

• هزینه دوره: 200000 تومان.

• مدت زمان دوره: 48 ساعت


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *