multi-logo

سخن بنیان‌گذار

ورزش فراتر از مرزها، نژادها و فراتر از یک کشور است…

ورزش فراتر از مرزها، نژادها و فراتر از یک کشور است…

ورزش واقعی همواره فارغ از هرگونه سیاسی کاری و فراتر از افکارانسان های کوچک است.

بدون شک هر ورزشی جدا از شکل و نحوه اجرا، به اصل سالم سازی روح و جسم پایبند بوده و همواره در پی اهدای سلامتی به کانون خانواده است، پس در نهایت تمامی فعالیت های ورزشی برای بنیان خانواده طراحی گردیده است اما مولتی کامبت علاوه بر این خصیصه ذاتی تمامی ورزش ها، به امنیت خانواده هم نگاه ویژه داشته است.

همه رشته های ورزشی و خصوصا رزمی قابل احترام هستند اما مولتی کامبت فراتر از همه آن هاست، با اهدافی بزرگ تر و کامل تر. مولتی کامبت فراتر از نگرش های کوته بینانه زمینی است.

مولتی کامبت ورزش من نیست، ورزش  کل جهان است، تمامی خانواده ها در هر قاره، کشور و شهر نیاز به آموزش این رشته را دارند تا با امنیت و آرامش بیشتر گذران عمر کنند.

هدف ما جهانی پاک و زیبا و به دور از همه نابرابری ها، زشتی ها، دروغ ها، نا صداقتی هاو خیانت هاست.

ما، در این راه پر فراز و نشیب که بدون شک مقصدی جز آرام و سالم زیستن را برای آن متصور نیستیم، دست تمامی انسان ها را در سراسر دنیا می فشاریم و سعی خواهیم کرد در سایه توجیهات و عنایات خداوند متعال هیچ گاه دست از تلاش برنداریم.

به امید جهانی عاری از هرگونه ظلم و بی عدالتی.